Dobrovoľná vojenská príprava

Zverejnené 27. mája 2022.
Bez úpravy .