Sčítanie obyvateľov 2021 -asistované sčítanie od 03.05.2021 do 13.06.2021

Zverejnené 30. apríla 2021.
Bez úpravy .