Sčítanie obyvateľov 2021 -asistované sčítanie od 03.05.2021 do 13.06.2021

30.4.2021 zverejnil/a sirk_obec.