Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce

Zverejnené 31. októbra 2022.
Bez úpravy .