Príkaz prednostu Okresného úradu v Revúcej na vyhlásenie mimoriadnej situácie na území okresu Revúca

Zverejnené
16. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. januára 2021