Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2019

Upravené
29. mar 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
19. februára 2020