Oznam -zabezpečenie trvalého označenia psa transpondérom (čipom)

Upravené
19. apr 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
25. marca 2021