OZNAM – Zverejnenie zámeru predať majetok obce Sirk – osobitný zreteľ

Upravené
26. mar 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
24. marca 2021