OZNAM – Zverejnenie zámeru predať majetok obce Sirk („Stará krčma s pozemkom“) – priamy predaj

Zverejnené
7. júla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
7. júla 2021 − 30. septembra 2021