Oznámenie o doručení listovej zásielky občanovi

Zverejnené
12. apríla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
12. apríla 2021 − 30. apríla 2021