Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022-2030“

Zverejnené
28. mája 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
28. mája 2021 − 12. júna 2021