Oznámenie o strategickom dokumente- Územný plán BBSK

Zverejnené
16. augusta 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. augusta 2021 − 31. augusta 2021