Oznámenie o uložení listovej zásielky občanovi

Zverejnené
24. mája 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
24. mája 2021 − 17. júna 2021