Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie BBSK na roky 2021-2027 – oznámenie o strategickom dokumente

Zverejnené
16. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. januára 2021