Preskočiť na obsah

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie BBSK na roky 2021-2027 – oznámenie o strategickom dokumente