Prerušenie distribúcie elektriny v obci Sirk v mesiaci október, november

Zverejnené
16. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. januára 2021