Projekt Rekonštrukcia kotolne z tuhého paliva na drevnú štiepku, Základná škola Sirk

Zverejnené
16. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. januára 2021