Uznesenie vlády SR z 22. októbra 2020

Zverejnené
16. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. januára 2021