Verejná vyhláška vyvesená dňa 27.08.2020

Zverejnené
16. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. januára 2021