Zákon o obecnom zriadení č.369_1990 – od 1.4.2018

Zverejnené
16. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. januára 2021