Zverejnenie oznámenia Spoločnosti urbaristov a pasienkárov pozemkové spoločenstvo Sirk

Zverejnené
31. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
31. marca 2021 − 30. apríla 2021