Zverejnenie rozhodnutia obce Rákoš

Zverejnené
16. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. januára 2021