Zverejnenie zámeru predaja majetku obce priamym predajom

Zverejnené
16. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. januára 2021