OZNAM – Zverejnenie zámeru predať majetok obce Sirk – osobitný zreteľ

Zverejnené
16. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. januára 2021