OZNAM – Zverejnenie zámeru predať majetok obce Sirk

Zverejnené
16. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. januára 2021