OZNAM – Zverejnenie zámeru zameniť majetok obce Sirk – osobitný zreteľ

Zverejnené
16. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. januára 2021