Oznámenie Pošty Sirk o zmene hodín pre verejnosť

Zverejnené
16. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. januára 2021