Oznámenie o začatí kolaudačného konania -vodná stavba „Rozšírenie vodovodu Sirk“-verejná vyhláška

Zverejnené
3. augusta 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
3. augusta 2021 − 3. septembra 2021