Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „Rekonštrukcia Muránskeho skupinového vodovodu“

Zverejnené
13. septembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
13. septembra 2021 − 28. septembra 2021