Verejná vyhláška – oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality Vlhká lúka v Červeňanoch do národného zoznamu území európskeho významu

Zverejnené
26. júla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
26. júla 2021 − 10. augusta 2021