Verejná vyhláška- oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby Rekonštrukcia Muránskeho skupinového vodovou – Červeňany

Upravené
28. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
27. júla 2021 − 12. augusta 2021