Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška- oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby Rekonštrukcia Muránskeho skupinového vodovou – Červeňany