NÁVRH – VZN č.1-2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sirk na rok 2019

Zverejnené
31. októbra 2018
Kategória

Detaily

Prílohy