Preskočiť na obsah

NÁVRH – VZN č.1-2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sirk na rok 2020