Návrh – VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a poplatkoch na území obce Sirk pre rok 2022

Zverejnené
8. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
8. novembra 2021 − 10. decembra 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN 1/2022

Prílohy