Preskočiť na obsah

Návrh – VZN č. 1/2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce SIRK