NÁVRH – VZN č.2-2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sirk

Zverejnené
31. januára 2019
Kategória

Detaily

Prílohy