Návrh – VZN č. 2/2021 o určení spoločného školského obvodu základnej školy, ktorej zriaďovateľom je obec Sirk

Zverejnené
1. októbra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
30. septembra 2021 − 14. októbra 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2/2021

Prílohy