Preskočiť na obsah

NÁVRH – VZN č.3-2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sirk