Preskočiť na obsah

Návrh- VZN č. 3/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sirk