Návrh- VZN č. 3/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sirk

Zverejnené
1. októbra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
30. septembra 2021 − 14. októbra 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 3/2021

Prílohy