NÁVRH – VZN č.7 o spôsobe prideľovania nájomných bytov

Zverejnené
31. júla 2018
Kategória

Detaily

Prílohy