Oznámenie e-mailovej adresy pre delegovanie členov a náhradníkov do miestnej a okrskových volebných komisií v obci Sirk

Zverejnené
1. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
1. augusta 2022 − 25. októbra 2022
Kategória

Prílohy