Oznámenie o doručení písomnosti

Zverejnené
1. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
1. augusta 2022 − 10. augusta 2022
Kategória

Detaily

Dátum uloženia:
Odberná lehota:
Miesto uloženia:
Odosielateľ: ZP Dôvera
Adresát: Peter Javor

Prílohy