Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi

Zverejnené
29. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
29. júna 2022 − 14. júla 2022
Kategória

Prílohy