Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sirk na 2.polrok 2022

Zverejnené
30. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
30. mája 2022 − 13. júna 2022
Kategória

Prílohy