Preskočiť na obsah

Príloha k zápisnici zo zasadnutia OZ zo dňa 31.10.2017