Preskočiť na obsah

Smernica – Zásady tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov v bytových domoch