Strategický dokument -„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Revúca na roky 2023-2027 s výhľadom do roku 2030“

Zverejnené
14. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 14. novembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcUSi-318-001/2022

Prílohy