Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce

Zverejnené
31. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 31. októbra 2022
Kategória

Prílohy