Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Sirk

Zverejnené
1. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
1. augusta 2022 − 14. septembra 2022
Kategória

Prílohy