Preskočiť na obsah

VZN č.1/2022 o miestnych daniach a poplatkoch na území obce Sirk pre rok 2022