Preskočiť na obsah

VZN č.3/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a ŠKD