Preskočiť na obsah

Zbrojnica požiarna, č. ÚZPF 11791/1, parcela č. 1424/45, stavba č. 349